Phone

+63 2 273 4609

Mobile

+63 928 905 5920

MAG envisions a society where fundamental human rights are upheld and protected at all times in accordance with the United Nations Declaration of Human Rights

News

tribute doc jara

Pagpupugay at pasasalamat sa iyong dedikasyon at walang pag-iimbot na serbisyo tungo sa kagalingang pangkalusugan at panlipunan.

May you rest in peace, Dr. Jara.

 ---

Si Dr. Raul D. Jara ay naging parte ng MAG Board of Trustees sa mga taong 1987-1989 at 1989-1991. Siya ay isa sa mga manggagamot ng Philippine Heart Center bago pumanaw noong March 24, 2020 dahil sa coronavirus disease (COVID-19).