tribute doc jara

[OBITUARY] Pagpupugay at pagpapasalamat kay Dr. Raul Jara

tribute doc jara

Pagpupugay at pasasalamat sa iyong dedikasyon at walang pag-iimbot na serbisyo tungo sa kagalingang pangkalusugan at panlipunan.

May you rest in peace, Dr. Jara.

 —

Si Dr. Raul D. Jara ay naging parte ng MAG Board of Trustees sa mga taong 1987-1989 at 1989-1991. Siya ay isa sa mga manggagamot ng Philippine Heart Center bago pumanaw noong March 24, 2020 dahil sa coronavirus disease (COVID-19).