Webinar on COVID-19 management, care, and prevention

Inaanyayahan kayo ng Medical Action Group sa aming natatanging webinar upang malaman ano ang mga bago hinggil sa pamamahala ng COVID19 at paano ang mga pamilya at komunidad ay may malaking bahagi sa pagsugpo at pagkalat ng COVID19.

IKAW, AKO, TAYO KASAMA SA SOLUSYON SA COVID19

ABRIL 24, 2021 (SABADO) 10:00 AM – 12:00 NN


Resource Speaker: Dr. Faith Gaerlan

Watch the full webinar in this article, or through the MAG Youtube Account.