Webinar on the Right to Health Amidst the COVID-19 Pandemic

Paano nga ba nakakamit ang karapatang pangkalusugan? Paano na ito kung may pandemya? Tara at matuto ukol sa “Karapatang Pangkalusugan sa Panahon ng COVID-19 Pandemic”

Isang webinar session ang ginanap noong Agosto 14, 2020 kasama sina:

  • Dr. Aurora Parong ng Amnesty Philippines
  • Mercy de Joya ng Medical Action Group
  • Amy Abcede ng Medical Action Group
  • Edel Hernandez bilang tagapagdaloy

Watch the full webinar in this article, or through the MAG Youtube Channel.